Verge X11 - Gen 2 black - lifestyle

Xe đạp gấp Verge

Tốc độ

Verge có thiết kế bắt mắt. Nhưng có tốt để đạp hay không. Một số người nghĩ bánh lớn sẽ giúp chạy nhanh hơn. Những người khác thì hiểu chính bộ truyền động sẽ thực hiện tốt việc đó. Hãy cùng khám phá.

Select Your Model

Bike Comparison

Compare 0 items

Product Reviews