Shimano Tiagra Drivetrain

Shimano® Tiagra 2 X 10 傳動系統

全面兼顧

SHIMANO TIAGRA 2 X 10 傳動系統
爲保持下坡速度及同時乘帶更多的爬山裝備,我們為配備11-32T卡帶,緊湊型雙50 / 34T曲柄副/ 34T曲柄副和Shimano Tiagra撥鏈器。