Ổ Luggage Socket™

Chở được nhiều hơn

Cải tiến từ Tern Luggage Truss thành ổ Luggage Socket giúp bạn dễ dàng lựa chọn cho baga trước như giá, giỏ hay túi và tương thích cả với KlickFix