Shimano Claris 1x8 Drivetrain

Shimano Claris 1 x 8 傳動系統

簡單俐落

都市中的騎行, 1 x 檔速設定是簡單且低維護的騎行方法。結合Shimano撥把, Shimano Claris變速器快速且精準, 給你大間距的8速檔速。