Het servicenummer heeft 8 karakters, begint met de letter T en bevat geen Latijnse letters I of O.