About Our Warranty

Tilsigtet brug

Tern giver to forskellige garantier baseret på den type vej, cykelmodellen er designet til at køre på:

1. Graderede og vedligeholdte grusveje (HSD, GSD, Quick Haul, Short Haul)

Denne Tern-cykel er designet til individuel personlig brug: kørsel med begge hjul i kontakt med asfalterede veje eller graderede og vedligeholdte grusveje.

2. Kun asfalterede veje (alle andre Tern-cykler)

Denne Tern-cykel er designet til individuel personlig brug: kørsel med begge hjul udelukkende i kontakt med asfalterede veje eller graderede og vedligeholdte grusveje.

Derudover er ingen Tern-cykler beregnet til racerløb, hop, kørsel på et hjul eller lignende aktiviteter, som kan forårsage skade på cyklen og risikere personskade eller død for rytteren.

Garantioplysningerne nedenfor gælder for alle Tern-cykler.

Begrænset garanti

Tern-cykler sælges på vegne af vores virksomhed ("Tern") af udvalgte autoriserede Tern-forhandlere, som forstår monterings- og servicebehovene for vores produkter. Tern yder en garanti mod defekter i materialer og udførelse til den oprindelige detailkøber ("Ejer") af en Tern-cykel fra købsdatoen i henhold til følgende vilkår:

 • Fem år: Alle af Tern afviklede stel, styrstammer og gafler.
 • Et år: Alle dele og komponenter af mærket Tern eller BioLogic, undtagen som angivet nedenfor.
 • Andet: Alle andre dele eller komponenter, inklusive tredjeparts styrstammer og gafler, er dækket af den angivne garanti fra den originale producent af den pågældende del eller komponent.

Denne garanti erstatter alle andre af Tern givne garantier.

Udvidet 10 års garanti

Ejere, der tilmelder sig Tern Care, vil være dækket af en udvidet 10 års garanti for alle af Tern udviklede stel, styrstammer og gafler, så længe de tilmelder sig inden for 30 dage efter købet og er de oprindelige købere. Derudover skal cyklen have været samlet af en autoriseret Tern-forhandler på købstidspunktet – uanset om cyklen er købt i en fysisk butik eller en online butik.

Følgende emner er undtaget fra den udvidede 10-årige garanti:

 • Maling
 • Cykler til kommerciel brug
 • Alle andre dele, der ikke er angivet specifikt (for eksempel, men ikke begrænset til: motoriseret drivsystem)

Garantien betyder ikke, at af Tern udviklede stel, styrstammer og gafler er uopslidelige. Alle materialer kan fejle, hvis de presses ud over deres design- og fremstillingsgrænser. Det betyder blot, at disse emner er dækket af de specifikke vilkår i denne begrænsede garanti.

Ejers ansvar

Ejeren skal udvise rimelig omhu og brug og følge forebyggende vedligeholdelses-, opbevarings- og smøreplaner, der skyldes brug, klima og andre relevante faktorer. Hvis en produktfejl bliver kendt, skal ejeren stoppe med at køre på cyklen og transportere cyklen eller delen(e) til en autoriseret Tern-forhandler til garantireparation (inden for den gældende garantiperiode). Transporten af cyklen eller en eventuel cykeldel til og fra forhandlerbutikken er ejerens ansvar og for ejerens regning.

Alle krav til denne garanti skal fremsættes gennem en autoriseret Tern-forhandler eller eksklusiv distributør. Købsbevis, enten digital eller fysisk kopi, skal følge med alle garantianmodninger. Alle Tern-cykler skal registreres hos Tern, før et garantikrav kan behandles.

Derudover skal Ejeren bekræfte modtagelsen af en ejerorientering fra deres forhandler, eller at de har set ejerorienterings-videoen på ternbicycles.com/support.

Undtagelser

Denne garanti dækker ikke skader og/eller defekter, der opstår under følgende forhold:

 • Hvis en cykel er blevet brugt, kørt, håndteret, vedligeholdt eller overbelastet på en måde, der ikke overholder produktspecifikationerne, tilsigtet brug eller retningslinjerne i instruktionsbogen. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til, terrænkørsel.
 • Kommerciel brug af enhver art. Her er vores grundlæggende kommercielle garanti. Kontakt venligst din kommercielle agent for deres serviceaftalevilkår, eller kontakt os på [email protected].
 • Almindelig slitage. Dele er underlagt varierende levetid afhængigt af brug, belastning, vejr, vejforhold osv.
 • Maling anses for en forbrugsvare og dækkes ikke garantien.
 • Hvis en cykel eller en del er blevet samlet, repareret eller vedligeholdt af personale, der ikke er autoriseret af Tern.
 • Hvis en cykel har været udsat for brand, oversvømmelse, utilsigtet brud, upassende handlinger fra tredjeparter og/eller alle begivenheder, der ligger uden for Terns kontrol.
 • Ændring af stel, gaffel, styrstamme eller komponenter.
 • Installation af dele, tilbehør, motorenheder eller batterier, der ikke oprindeligt var beregnet til eller kompatible med den solgte cykel.
 • Hvis stelnummeret og/eller servicemærket på cyklen er blevet ødelagt, modificeret, manipuleret eller på anden måde ikke er klart identificerbart.

Terns garantisupport

Tern vil reparere eller udskifte alle dele, der viser en defekt i materialer og/eller udførelse i garantiperioden. Dele, der udskiftes i henhold til denne garanti, vil blive erstattet af dele af samme eller lignende design. Tern forbeholder sig dog retten til at udskifte defekte dele med andre dele af andet design eller farve fremstillet af eller på vegne af Tern, forudsat at en sådan udskiftning ikke vil reducere den originale dels funktion.

På grund af produktudvikling og forældelse er nogle komponenter muligvis ikke tilgængelige til ældre modeller. I disse tilfælde er indkøb af og betaling for komponenter ejerens ansvar.

Tern kan efter eget skøn reparere eller udskifte defekte dele, der falder uden for garantiperioden, men sådant arbejde skal ikke anses for at være nogen indrømmelse af ansvar.

Alle stel, styrstammer eller gafler, der er udviklet af Tern og udskiftes i henhold til garantibetingelserne, vil være dækket i den resterende periode af cyklens garanti.

Dette er den eneste garanti, Tern yder, og ingen medarbejder, agent eller forhandler af Tern er autoriseret til at give nogen anden garanti på vegne af Tern.

Denne garanti er udtrykkeligt begrænset til reparation eller udskiftning af en defekt del efter Terns skøn og er garantiens eneste løsning. Denne garanti gælder kun for den oprindelige detailkøber og kan ikke overdrages. Denne garanti dækker kun cykler og cykelkomponenter købt gennem en autoriseret Tern-forhandler og er kun gyldig i det land, hvor cyklen oprindeligt blev købt. Da ikke alle modeller eller dele sælges i alle lande, garanteres service ikke uden for det oprindelige købsland. Krav fremsat uden for det oprindelige købsland eller det autoriserede Tern-forhandlernetværk kan være genstand for yderligere gebyrer og/eller forsinkelser i anskaffelse af servicedele og oplysninger. Ved internetsalg er det oprindelige købsland defineret som det land, hvor sælgeren har bopæl.

Skulle der være foretaget ændringer på cyklen, som ikke er specificeret af Tern, påtager ejeren sig det fulde ansvar for alle risici eller skader, der måtte opstå ved at køre eller bruge en cykel med modifikationer eller ændringer fra standardproducentens tilbud, med mindre der er tale om (en) af producenten pålagt(e) modifikation(er) ("modificeret cykel"). Ejeren forstår, at en modificeret cykel ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med relevante sikkerhedsstandarder, så brug og/eller kørsel er i sagens natur farlig og kan forårsage alvorlige skader, herunder legemsbeskadigelse og/eller skade på personlig ejendom.

Denne begrænsede garanti træder i stedet for alle andre udtrykte eller underforståede garantier, herunder alle garantier for egnethed til et bestemt formål eller brug, der ellers måtte gælde for dette produkt. Tern er ikke ansvarlig for nogen særlige hændelige skader eller følgeskader, herunder tabt fortjeneste.

Der er ingen udvidede garantier ud over dem, der er angivet her. Denne begrænsede garanti kan kun ændres af Tern.

Hvis en del af denne garanti ikke er i overensstemmelse med lokal lovgivning, skal den anses for at kunne adskilles fra resten af denne garanti, som fortsat kan håndhæves og skal fortolkes som den nærmeste betydning af det, der er anført ovenfor, på engelsk eller som minimum det, der kræves af den lokale lovgivning. Denne garanti påvirker ikke forbrugerens lovbestemte rettigheder.